Zwrot/Wymiana/Reklamacja

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT)

 

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GORRO Krzysztof Sarna, Gimnazjalna 5, 01-364 Warszawa, kontakt@gorro.pl, Telefon: 570-050-300) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat GORRO Krzysztof Sarna, Gimnazjalna 5, 01-364 Warszawa , kontakt@gorro.pl , Telefon: 570-050-300

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

W celu ułatwiającym procedurę zwrotu prosimy wydrukować, wypełnić i załączyć do przesyłki formularz zwrotu/odstąpienia od umowy dostępny pod linkiem.


Odstąpienie od umowy/zwrot - wersja PDF 

Odstąpienie od umowy/zwrot - wersja DOC

  

 Zwracany towar prosimy odesłać na poniższy adres:

 

 GORRO
 Krzysztof Sarna
 Gimnazjalna 5
 01-364 Warszawa

 

 

 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
 zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  Pieniądze zwracamy na rachunek bankowy maksymalnie w ciągu 14 dni.


Dla zarejestrowanych klientów oferujemy możliwość wygodnych zwrotów Pocztą Polską. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stornie WYGODNE ZWROTY POCZTĄ POLSKĄ


WYMIANA

 

Wymianę umożlowiamy każdemy kupującemu w terminie 14 dni (licząc od daty otrzymania towaru). W przypadku wymiany kupujący nie ponosi dodatkowych opłat, zobowiązany jest tylko odesłać towar który ma podlegać wymianie. Kosz wysyłki zwrotnej ponosi sklep. Przed wymianą prosimy o kontakt w celu upenienia czy dany rozmiar będzie dostępny. Następnie należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz dostępny pod linkiem:

 

Formularz wymiany - wersja PDF 

Formularz wymiany - wersja DOC

 

 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

 zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  Wymiany realizujemy maksymalnie w ciągu 3 dni.

 

 

 

REKLAMACJA

Reklamacje dotyczące Towarów

1. gorro.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: GORRO Krzysztof Sarna, Gimnazjalna 5, 01-364, Warszawa, kontakt@gorro.pl. gorro.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

gorro.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją gorro.pl jako sprzedawcy. gorro.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. gorro.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić gorro.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: GORRO Krzysztof Sarna, Gimnazjalna 5, 01-364, Warszawa, kontakt@gorro.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. gorro.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W celu ułatwiającym procedurę reklamacji prosimy wydrukować, wypełnić i załączyć do przesyłki formularz zwrotu/odstąpienia od umowy dostępny pod linkiem.


Formularz reklamacji - wersja PDF 

Formularz reklamacji - wersja DOC

 

 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
 zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 Reklamcje rozpatrujemy maksymalnie w ciągu 14 dni.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel